Резултат от търсенето: кръжок


Работен график на Лазерен Център

Визитка на отдела по Орална Патология към катедра Пародонтология и ЗОЛ

Основаване на отдела През 2007г. дисциплината „Оралната патология“ е включена в учебния план на специалността „Дентална медицина“ съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за …

Поколението ERASMUS – малки истории и снимки

Символично програмата е кръстена на холандския философ и хуманист Еразъм Ротердамски. Той живее във времето на велики географски …

Научна дейност

Основни направления в научно-изследователската работа на отдела: Внедряване на съвременни диагностични методи в оралната патология (стоматоскопия с LED светлина, Real Time PCR тест за прецизна …