Резултат от търсенето: лазерна академия


VI Лазерна Академия – утвърдена традиция във ФДМ-Пловдив

Шестата лазерна дентална Академия се проведе от 2-4 април 2015г. във Факултета по Дентална Медицина-Пловдив …

6-та Международна Дентална Лазерна Академия

През 02-04 Април 2015г. във Факултета по Дентална Медицина на МУ-Пловдив, ще се проведе VI Международна Дентална Лазерна Академия …

Център по лазерна дентална медицина

Началото е поставено със закупуването на първия Er:YAG лазер през 2009г. През 2010г. в Университета Hadassah в Йерусалим са обучени и сертифицирани първите ни преподаватели …

Визитка на отдела по Орална Патология към катедра Пародонтология и ЗОЛ

Основаване на отдела През 2007г. дисциплината „Оралната патология“ е включена в учебния план на специалността „Дентална медицина“ съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за …