Резултат от търсенето: факултативен курс


Факултативен курс по лазерна дентална медицина за студенти – зимен семестър 2014

Въз основа на решение на Академичния съвет на Медицински Университет Пловдив с Протокол №3/05.04.2012 (PDF) и с уведомително писмо на Факултетът по Дентална Медицина (PDF) се …

Факултативен курс по лазерна дентална медицина за студенти – зимен семестър 2013

Въз основа на решение на Академичния съвет на Медицински Университет Пловдив с Протокол №3/05.04.2012 (PDF) и с уведомително писмо на Факултетът по Дентална Медицина (PDF) се …

Визитка на отдела по Орална Патология към катедра Пародонтология и ЗОЛ

Основаване на отдела През 2007г. дисциплината „Оралната патология“ е включена в учебния план на специалността „Дентална медицина“ съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за …