Правила за използване на сайта

Всяка част от публикуваните материали е обект на АВТОРСКО ПРАВО. Съдържанието може да бъде използвано частично или изцяло, единствено при коректно цитиране на източника и автора на публикацията с връзка (link) към оригиналния текст.

Къде се намира връзката (линка) на публикацията?

Публикуваните материали подпомагат обучението на студентите по дентална медицина и не заместват лекциите, упражненията и учебните материали предвидени в учебната програмата.