Конспект за изпит по Орална Патология

ВЪПРОСИ
Конспект (PDF)

 1. Анатомо-физиологични особености на устната кухина.
 2. Основни патологични процеси в епитела и съединителната тъкан при заболявания на устната кухина.
 3. Класификация на лезиите на оралната мукоза.
 4. Методи на изследване при заболявания на устната кухина. Анамнеза и клинично изследване.
 5. Методи на изследване при заболявания на устната кухина. Параклинични изследвания – интерпретация. Нативно оцветяване на лигавицата.
 6. Количествено и качествено изследване на слюнка (рН, буфериращ капацитет, микробно натоварване). Значение. Диагностика на храненето.
 7. Патологични изменения в устната кухина в резултат на външни въздействия (механични, химични, термични, лъчеви и електрически)
 8. Патологични прояви в устната кухина при зависимости (тютюнопушене, наркотици, алкохол)
 9. Етиология, патогенеза и симптоматика на промените в устната кухина при гъбични инфекциозни заболявания. Орална кандидоза – остри форми. Диагностика и лечение.
 10. Етиология, патогенеза и симптоматика на промените в устната кухина при гъбични инфекциозни заболявания. Орална кандидоза – хронични форми. Диагностика и лечение.
 11. Етиология, патогенеза и симптоматика на промените в устната кухина при инфекциозни заболявания. Вирусни инфекциозни заболявания с изменения в устната кухина.Gingivostomatitis herpeticа, Herpes simplex, Herpangina и болестта „Ръка-Крак-Уста“
 12. Етиология, патогенеза и симптоматика на промените в устната кухина при инфекциозни заболявания. Вирусни инфекциозни заболявания с изменения в устната кухина. Varicella и Herpes Zoster, инфекциозна мононуклеоза, грип, морбили.
 13. Етиология, патогенеза и симптоматика на промените в устната кухина при инфекциозни заболявания. Бактериални инфекциозни заболявания с изменения в устната кухина. Скарлатина, актиномикоза, сифилис и туберкулоза
 14. Улцеративни заболявания на оралната лигавица – етиология и патогенеза. Класификлация на афтозните заболявания на оралната лигавица. Диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.
 15. Улцеративни заболявания на оралната лигавица – етиология и патогенеза. Класификлация на язвите на оралната лигавица. Диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.
 16. Дермато-стоматити. Везикуло-булозни заболявания с изяви в устната кухина. Диагностични и лечебни стратегии.
 17. Преканцерози – облигатни и факултативни. Диагностика, диференциална диагноза и поведение на денталния лекар.
 18. Пигментни лезии на оралната лигавица. Класификация. Диагностика, диференциална диагноза и поведение на денталния лекар.
 19. Орални симптоми при болести на ендокринните жлези. Поведение на денталния лекар.
 20. Диабет и орално здраве. Поведение на денталния лекар.
 21. Бременност и орално здраве. Поведение на денталния лекар.
 22. Орални симптоми при заболявания на отделителна система. Трансплантирани болни. Поведение на денталния лекар.
 23. Орална патология при HIV и СПИН. Диагностика и лечебни стратегии.
 24. Орална патология при онкоболни пациенти. Ефекти на химио- и лъчетерапията. Превантивни и лечебни стратегии.
 25. Орални изяви при хранителни разтройства (булимия, анорексия, бигорексия). Превантивни и лечебни стратегии.
 26. Заболявания на устните (наследствени, вродени, придобити и с неизвестна етиология). Диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.
 27. Заболявания на езика (наследствени, вродени, придобити и с неизвестна етиология). Диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.
 28. Оро-фациални синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изява в устната кухина. Синдром на Steven – Johnson и синдром на Behçet.
 29. Оро-фациални синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изява в устната кухина. Синдром на Mikulicz и синдром на Sjogren.
 30. Оро-фациални синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изява в устната кухина. Синдром на Melkersson – Rosenthal и синдром на Reiter.
 31. Оро-фациални синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изява в устната кухина. Синдром на Down, синдром на Paplillon – Lefevre, Lazy leucocyte синдром).

Препоръчителна литература

Изготвил: доц. д-р Г. Томов
Одобрил: доц. д-р Е. Попова
Приет на: КС1/28.01.2013г.