Резултати от семестриални изпити по Орална Патология – Юли 2013

III курс

Резултати III курс

V курс

Резултати V курс