Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/oralpath/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Указания за лятна изпитна сесия 2020 | Орална Патология

Указания за лятна изпитна сесия 2020

Дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити в катедра ”Пародонтология и ЗОЛ” на ФДМ, МУ – Пловдив

 1. Всички студенти от един курс (българоезичен и/или англоезичен курс на обучение) ще се явяват на изпит (държавен или семестриален изпит) по една дисциплина едновременно – в един и същи ден и час.
 2. Изпитният вариант за семестриален изпит по дисциплината „Орална патология“ ще съдържат 50 въпроса (пропорционално от всички теми в конспекта за семестриален изпит), а изпитните варианти за семестриален и държавен изпит по дисциплината „Пародонтология и ЗОЛ“ ще съдържат 100 въпроса (пропорционално от всички теми в конспекта за семестриален респ. държавен изпит). Долният праг за положителна оценка Среден (3) е определен на 61% за всички изпити.
 3. Оценка по шестобалната система Процентно изражение на оценката на основата на относителен дял верни отговори при тест от 100 респ. 50 въпроса
  Слаб (2) под 61% 60 30
  Среден (3) 61-70% 61-70 31-35
  Добър (4) 71-80% 71-80 36-40
  Мн. добър (5) 81-90% 81-90 41-45
  Отличен (6) 91-100% 91-100 46-50
 4. Изпитният тест се изготвя във Forms и се задава от екзаминатора чрез Assignments в приложението Teams на платформата MS Office 365 в деня на изпита.
 5. Изпитът ще започва с аудио указание от водещия екзаминатор, което включва информация за регламента на изпита и критериите за формиране на крайната оценка. Времетраенето на онлайн сесията за семестриалния и държавен изпит по „Пародонтология и ЗОЛ“ е 60 минути, за което време всеки студент трябва да реши тест от 100 въпроса, а за семестриалния изпит по „Орална патология“ е 30 минути, за което време всеки студент трябва да реши тест от 50 въпроса. Квесторите периодично ще обявяват оставащото време.
 6. След изтичане на зададеното време, онлайн сесията се прекратява и тестовете ще се предават за автоматично оценяване от системата, а студентите едновременно и автоматично ще се уведомяват за резултатите си в точков порядък. Трансформирането на точките в оценки (на основата на относителен дял верни отговори) ще се осъществява от екзаминаторите в изпитната комисия съгласно предварително обявения регламент. Оценките ще бъдат нанасяни в изпитен протокол, който ще се верифицира от членовете на комисията с подписи и ще се предава в УО.
 7. Изпитният формат да бъде демонстриран на студентите под формата на предварителен изпит по време на последното упражнение.