Лекционен курс по Орална Патология

Лекция 1
Анатомо-физиологични особености на устната кухина. Основни патологични процеси в епитела и съединителната тъкан
Виж повече
Лекция 2
Методи на изследване при заболявания и синдроми на устната кухина. Диагноза, диференциална диагноза и изграждане на лечебен план. Колаборация с други медицински специалности
Виж повече
Лекция 3
Патологични изменения в устната кухина в резултат на външни въздействия и зависимости
Виж повече
Лекция 4
Патологични изменения в устната кухина при бактериални и гъбични инфекции
Виж повече
Лекция 5
Етиология, патогенеза и симптоматика на патологичните промени в устната кухина при вирусни инфекциозни заболявания. Вирусни хепатити – значение за денталната практика
Виж повече
Лекция 6
Улцеративни заболявания на оралната лигавица
Виж повече
Лекция 7
Дермато-стоматити. Булозни дерматози и колагенози
Виж повече
Лекция 8
Пигментни лезии на оралната лигавица. Патологични прояви при ятрогенни увреждания и професионални нокси
Виж повече
Лекция 9
Преканцерози и рак в устната кухина
Виж повече
Лекция 10
Орални симптоми при болести на кръвотворната и кръвоносна системи. Орални симптоми при болести на ендокринните жлези. Бременност и орално здраве
Виж повече
Лекция 11
Орални симптоми при заболявания на дихателната, сърдечно-съдова, опорно-двигателна и отделителна системи
Виж повече
Лекция 12
Имунодефицитни състояния и орални изяви. HIV и СПИН. Орална патология при онкоболни
Виж повече
Лекция 13
Невро-стоматологични синдроми. Орални изяви при психиатрични заболявания. Болести на обмяната и хранителни разстройства
Виж повече
Лекция 14
Заболявания на устните и езика
Виж повече
Лекция 15
Оро-фациални синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изява в устната кухина
Виж повече