Лекция 1. Анатомо-физиологични особености на устната кухина. Основни патологични процеси в епитела и съединителната тъкан

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

 • Предмет, цел и задачи на дисциплината орална патология.
 • Развитие на концепциите за етиология, патогенеза и патологични процеси в исторически аспект.
 • Анатомо-физиологични особености на устната кухина.
 • Слюнка. Значение за оралното здраве. Нарушения в слюнчената секреция.
 • Динамика на оралната микрофлората при болест и здраве.
 • Основни патологични процеси в епитела и съединителната тъкан – възрастови изменения, приспособителни и компенсаторни процеси, възпаление, алергия и имунитет.
 • Класификации на мукозните лезии в устната кухина.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

 • Какъв е механизмът на действие на бактериалните продукти – хематоксични вещества, ензими и токсини?
 • Опишете етапите на острата възпалителна реакция.
 • Какво представлява съдовата реакция?
 • Коя е първата защитна линия на организма?
 • Кои са защитните анатомични бариери на организма?
 • Какви са защитните функции на слюнката?
 • Как протича фагоцитозата?
 • Какви имунни реакции протичат в оралната лигавица?
 • Кои са основните патологични изменения в епитела и съединителната тъкан при заболявания на устната лигавица?
 • Опишете механизмите на развитие и действие на хуморалния и клетъчен имунитет.
 • Какво е влиянието на изброените фактори в епидемиологията на оралните заболявания?
  • възраст
  • пол
  • орална хигиена
  • бременност и полови характеристики
  • диабет и други системни заболявания
  • HIV – информация за СПИН
  • системна медикация
  • географски и социално – икономически условия
  • професионални вредности
  • кариес
  • зъбно-челюстни дефекти
 • Опишете влиянието на изброените ко-фактори в етиологията на оралните заболявания
  • тютюнопушене
  • ендокринни нарушения (диабет и др.)
  • неутрофилни дисфунции
  • генетични заболявания