Лекция 11. Орални симптоми при заболявания на дихателната, сърдечно-съдова, опорно-двигателна и отделителна системи

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

  • Орални симптоми при заболявания на дихателната и сърдечно-съдова системи.
  • Орални симптоми при заболявания на опорно-двигателната и отделителна системи.
  • Поведение на денталния лекар.

Вижте още – „Oрални изяви при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност„.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

  • Кои са основните орални изяви съпътстващи заболяваниятa на дихателната система?
  • Кои са основните орални изяви съпътстващи заболяванията на сърдечно-съдовата система?
  • Кои са основните орални изяви съпътстващи съпътстващи заболяванията на отделителна система?
  • Каква са правилата за дентално лечение на пациенти с ХБН и пациенти, на които предстои бъбречна трансплантация?