Лекция 13. Невро-стоматологични синдроми. Орални изяви при психиатрични заболявания. Болести на обмяната и хранителни разстройства

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

  • Невро-стоматологични синдроми.
  • Миастениа гравис и мултиплена склероза. Поведение на денталния лекар.
  • Орални изяви при психиатрични заболявания.
  • Хранителни разтройства (булимия, анорексия, бигорексия)
  • Болести на обмяната. Авитаминози и хиповитаминози. Болести на храносмилателната система и черния дроб.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

  • Какви са основните правила при дентално лечение на пациенти с миастения гравис и МС?
  • Какви са основните правила при дентално лечение на пациенти с психиатрични заболявания?
  • Каква е етиологията, клиничната картина и планът на лечение на оралните изяви при пациенти с хиповитаминоза?
  • Каква е етиологията, клиничната картина и планът на лечение на оралните изяви при пациенти с анорексия и булимия?