Лекция 14. Заболявания на езика

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

  • Заболявания на езика (наследствени, вродени, придобити и с неизвестна етиология). Диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

  • Кои са най-често срещаните наследствени и вродени заболявания на езика и устните?
  • Каква е етиологията на географския език?
  • Какво причинява Lingуa nigra villosa?