Лекция 15. Заболявания на устните

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

  • Заболявания на устните (наследствени, вродени, придобити и с неизвестна етиология). Диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

  • Какво е лечението на гландуларния хейлит?
  • Кои форми на ангуларния хейлит познавате?
  • Какво е лечението при heilitis actinica?