Лекция 2. Методи на изследване при заболявания и синдроми на устната кухина. Диагноза, диференциална диагноза и изграждане на лечебен план. Колаборация с други медицински специалности

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

 • Клинични и параклинични изследвания. Интерпретация.
 • Диагностика, диференциална диагноза и изграждане на лечебен план.
 • Колаборация с други медицински специалности.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

Методи на изследване при заболявания и синдроми на устната кухина.

 • Какво включва клиничното изследване на пациент с орално заболяване?
 • Кои са характеристиките на здравата и възпалена устна лигавица?
 • Кои са и как се отчитат основните клинични параметри при клинично изследване на устната кухина?

Образна диагностика в оралната патология.

 • Каква е нормалната рентгенова анатомия на челюстните кости?
 • Какви са предимствата и недостатъците на ОПГ?
 • Какви специфични Rö методи се използват за визуализиране на промените в челюстните кости?
 • Кои са рентгенологичните признаци на ранна костна загуба?
 • Кои са принципите, предимствата и недостатъците на допълнителните диагностични методи: радиовизиография и радионуклидна костна сцинтиграфия?

Допълнителни диагностични методи в оралната патология.

 • Какви микробиологични методи се използват за идентифициране на микроорганизмите от оралната среда?
 • Какви микробиологични методи се използват за идентифициране на микроорганизмите от оралната среда?
 • Какви специфични методи се използват за идентифициране на специфични микробни и вирусни патогени?
 • Какво представлява полимеразно-верижната реакция?
 • Каква е целта на ДНК- и РНК- сондите?
 • Какъв е принципът на действие и как се прилагат тестовете за доказване на ензимната активност на Candida albicans?
 • Какъв е принципът на действие и как се прилагат тестовете за ексфолиативна цитодиагностика?
 • Кои са методите за ранна диагностика на преканцерози в устната кухина?
 • Какви са правилата за вземане на биопсия от устната кухина?