Лекция 3. Патологични изменения в устната кухина в резултат на външни въздействия и зависимости

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

  • Патологични изменения в устната кухина в резултат на външни въздействия (механични, химични, термични, лъчеви и електрически).
  • Патологични прояви при зависимости (тютюнопушене, алкохол, наркотици, медикаменти).
  • Диагностични и лечебни стратегии.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

  • Какви са хистопатологичните промени в засегнатите тъкани в резултат на външни въздействия (механични, електрически, радиационни, химически)?
  • Кои са водещите клинични симптоми в устната кухина при хероинова зависимост?
  • Клинична характеристика на „метамфетаминовата уста“
  • Диференциална диагностика на измененията в устната кухина при табакизъм
  • Какъв е лечебния план при пациент с наркотична зависимост?
  • Каква е прогнозата на измененията в устната лигавица причинени от йонизираща радиация?