Поколението ERASMUS – малки истории и снимки

Един Erasmus научава, че да носиш отговорност е сериозно, но не и невъзможно. Един Erasmus научава, че хората са ужасно различни. Един Erasmus научава, че хората ужасно много си приличат. Един Erasmus научава …, че да си Erasmus е най-приказното нещо на света!
Студент по ERASMUS

Лого на програмата ERASMUS

ERASMUS (EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз за студентски и преподавателски обмен с цел обучение и стаж в чужбина, в която програма  през 2014г. участват 33 държави. Това превръща ERASMUS в един от най-успешните проекти на Европейския съюз. Символично програмата е кръстена на холандския философ и хуманист Еразъм Ротердамски, което не е случайно. Той живее във времето на велики географски и научни открития – Колумб открива Америка, Вашко да Гама намира нов път за Индия, Магелан прави първото околосветско пътуване, Коперник създава своята теория за вселената и небесните тела, а Гутенберг изнамира съвременното книгопечатане. В този смисъл патронът-покровител на програмата оправда всички надежди – за периода 1987-2014г. в нея са участвали близо четири милиона студента и преподаватели. И понеже добрите истории трябва да се разказват, ще си позволя да споделя своите впечатления от програмата, която се опита да премахне политическите, религиозни и икономически граници, които пречат да общуваме свободно, дори в света на науката и идеите.

По много причини моят личен опит като гост-преподавател по програма ERASMUS стартира от Испания. Спрях се на Университета Rey Juan Carlos в Мадрид – един от най-престижните в страната, разположен в модерен комплекс в предградието Alcorcón. В него се обучават студенти от цяла Испания, както и много чужденци от бившите испански колонии. В работната ми програма бяха предвидени шест лекции пред студенти, специализанти и докторанти. Представените теми засягаха едни от най-съвременните аспекти на денталната медицина – озонотерапия и приложенията на Er:YAG лазерите. Лекциите бяха посрещнати с голям интерес, като смайващ за колегите испанци беше факта, че ФДМ-Пловдив притежава такава модерна и скъпа техника, използвана за лечение и обучение. Оказа се, че в Испания само няколко университета имат високо енергийни лазери, и те не са включени в програмата на студентите. След лекцията с докторантите проф. Себайо ми сподели: „В Испания има финансова криза и през последните години Университета се въздържа от покупка на скъпа техника. Вие сте щастливи, че имате такава“.

Университетското обучение по дентална медицина в Испания продължава пет години, след което почти задължително се допълва от специализация (от две до пет години) според личните предпочитания. Тази особеност се дължи на ограничената клинична практика по време на базисното обучение. Пациентите заплащат лечението, което намалява броя на желаещите се да се лекуват до неизбежния минимум от приятели и роднини. Фантомното обучение е силно застъпено, както и подробното и аналитично теоретично преподаване. Дисциплините не се различават от тези в България, но има различни факултативни предмети (нпр. гериатрия, оклузодонтия). Студентите държат практичен изпит и след фантомния курс, като работят в среда максимално близка до реалната (държи се изключително на ергономията на работното място, ръкавици, маски и очила, кофердам, монтиран на фантомната челюст). Липсата обаче на клиничен опит ги прави малко несигурни, което е предимство на студентите в България. Направи ми впечатление обаче, силната им мотивация – студентите знаят, че професията е престижна и ще им осигури добро бъдеще, и влагат всички усилия в обучението си. Не можах да се въздържа от горчивото сравнение с някои наши по-мързеливи студенти, които при испанската система на образование не биха имали никакви шансове. По останалите показатели, намирам, че нашето българско обучение дава възможност за много добра подготовка и реализация, особено при подходяща мотивация. По отношение на материалната база с огромно задоволство мога да отбележа, че модерният и добре обзаведен Факултет по Дентална Медицина в Пловдив по нищо не отстъпва на този в Мадрид, а по някои показатели дори го изпреварва. Разделихме се с нашите приятни домакини с покана за ново посещение и обещание за по-интензивен обмен в научната и практическа сфера между двата университета.

Освен несъмнената полза да пътуваш по програмата като гост-преподавател, винаги се радвам, когато във Факултета посрещаме нови ERASMUS студенти от Европа, дошли да „поработят с пациенти“ – едно от несъмнените преимущества на нашата система. Отделът по Орална патология към катедра Пародонтология и ЗОЛ винаги е предлагал отлични възможности на тези студентите да развиват професионалните си умения по време на своя престой. Нещо повече, стремежът ни да предложим на ERASMUS студентите всички форми на факултативна научна дейност, достъпна за българските студенти, даде своите отлични резултати.

В лабораторията на БАН с ERASMUS студентките от Латвия, Бируте (Birutė Rakauskaitė) и Лаура (Laura Navasaitytė)

В лабораторията на БАН с ERASMUS студентките от Латвия,
Бируте (Birutė Rakauskaitė) и Лаура (Laura Navasaitytė)

През 2012г. ERASMUS студентите Бируте (Birutė Rakauskaitė) и Лаура (Laura Navasaitytė) от Medical Academy – Faculty of Odontology, Kaunas, Lithuania активно участваха в модулното обучение по лазерна дентална медицина и в организирания от отдела по Орална Патология кръжок. Те с интерес планираха и реализираха първия си научен експеримент, който ги отведе чак до лабораториите на БАН, а резултатите от това изследване бяха публикувани в международно научно списание през 2013г. (виж тук). Това безспорно обогати техния престой в Пловдив, но в известен смисъл даде и насока на бъдещето им. Нашата кореспонденция продължи и след тяхното отпътуване за Литва и аз с голямо удоволствие научих, че след дипломирането си и двете са кандидатствали за докторски програми, избирайки нелекия, но вълнуващ път на познанието. Път, завещан ни от мъдрия Еразъм.

Доц. д-р Георги ТОМОВ, дм
Отдел по Орална патология
Катедра Пародонтология и ЗОЛ
Факултет по Дентална Медицина – Пловдив


*Заглавието е заимствано от изданието „ПОКОЛЕНИЕ ЕРАЗЪМ – ИСТОРИЯ И СНИМКА“ на Център за развитие на човешките ресурси, Национална агенция на Програма „Учене през целия живот“.