Център по лазерна дентална медицина

Център по лазерна дентална медицина

Началото е поставено със закупуването на първия Er:YAG лазер през 2009г. През 2010г. в Университета Hadassah в Йерусалим са обучени и сертифицирани първите ни преподаватели – доц. Г. Томов и д-р Б. Янева от катедра Пародонтология и ЗОЛ.

През 2012г. ФДМ-Пловдив придобива статут на сертифициран център за обучение по лазерна дентална медицина, по силата на асоциираното членство в Global Training Academy заедно с университетите в Ница, Йерусалим, Виена, Женева, Тайпе, Пиза и Барселона.

През следващите години (2013-2014г. ) се обособява и дооборудва център по лазерна дентална медицина с нови шест лазерни апарати, покривайки пълната гама от дължини на вълните и клинични приложения:

 • Er:YAG (2940nm): лечение на ТЗТ, костна и мекотъканна хирургия, пародонтология и ендодонтия
 • CO2( 1060nm): мекотъканна хирургия и орална патология
 • Nd:YAG (1060nm): пародонтология , орална патология и ендодонтия
 • Diode (810 – 980nm); мекотъканна патология
 • LLLT (640nm): физикална терапия, фотодинамична терапия
 • Лазерен доплер (610nm): диагностика

С това ФДМ-Пловдив се превърна във водещ университетски център в Източна Европа за обучение и научни изследвания в тази високо технологична сфера. Специален акцент е факултативното обучение за студенти по лазерна дентална медицина, което ФДМ-Пловдив първи въведе в България, благодарение на методичната помощ от Университета Hadassah в Йерусалим, с който Факултетът има подписан договор за сътрудничество от началото на 2013 г.

Постижения:

 • Две международни награди (Кьолн – 2010г. и Генуа – 2012г.);
 • Теоретико-практични курсове по СДО;
 • Индивидуално обучение на лекари по дентална медицина от чужбина;
 • 5 научни проекта (три национални и два международни);
 • 2 докторски програми (д-р В. Стефанова, д-р М. Шиндова) и 1 защитена докторска дисертация (д-р Б. Янева);
 • Едно ръководство за работа с Er:YAG (Томов и съавт.), издадено в Япония;
 • Над 30 публикации в национални и международни реферирани списание и множество цитирания.

ФДМ-Пловдив съвместно с Лазерното дентално общество организира и провежда годишна лазерна Академия с международно участие, акредитирана от WFLD (Световна Федерация по Лазерна Дентална Медицина), като през пролетта на 2015г. очакваме нейното шесто издание. За последните 5 години повече от 30 световно известни имена в областта на лазерната дентална медицина са били гост-лектори в Пловдив: проф. Дж. Мошонов и проф. А. Щабхолц от Израел, проф. Ж. Арнабат и проф. А. Еспана от Испания, проф. Ж.П. Рока от Франция, проф. Р. Корнблит, проф. У. Ромео, проф. К. Форнейни и проф. Д.Оливи от Италия и много други. Повод за гордост за нас е факта, че на свое заседание тази година бордът на Европейската дивизия на WFLD избра единодушно кандидатурата на ФДМ – Пловдив за домакин на Международния конгрес на WFLD-ED през 2017г.