Факултативен курс по лазерна дентална медицина за студенти – зимен семестър 2014

Въз основа на решение на Академичния съвет на Медицински Университет Пловдив с Протокол №3/05.04.2012 (PDF) и с уведомително писмо на Факултетът по Дентална Медицина (PDF) се  обявява „Факултативен лекционен и практичен курс по лазерна дентална медицина за студенти“ – зимен семестър 2014.

ЛЕКТОРИТЕОРИЯКЛИНИКАПРАКТИКАУЧАСТНИЦИ

ЛЕКТОРИ

Доц. Георги ТОМОВ, дм
Ръководител на Отдел Орална Патология към Катедра по Пародонтология и ЗОЛ

Доц. Пламен ЗАГОРЧЕВ, дфн
Kатедра по Медицинска физика и биофизика

Доц. Ани БЕЛЧЕВА, дм
Kатедра по Детска дентална медицина

Д-р Веселина БОЗАЛИЕВА
външен лектор

Д-р Евгений МИРОНОВ
външен лектор

Доц. Тосун ТОСУН
външен лектор (Турция)

АСИСТЕНТИ

Д-р Мария МУТАФЧИЕВА
Отдел Орална Патология към Катедра по Пародонтология и ЗОЛ

Д-р Николай НИКОЛОВ
Отдел Орална Патология към Катедра по Пародонтология и ЗОЛ

10 октомври 2014г. (16:00ч.), II Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 1 – Доц. ЗАГОРЧЕВ
Физика на лазерите (част I-ва). Физична основа на лазерите и развитие на лазерните технологии. Източници на лазерно излъчване. Устройство на лазерен апарат: оптични кабели, отразяващи огледала, колимиращи лещи, работни накрайници, охлаждащи системи и софтуер.
17 октомври 2014г. (13:30ч.), I Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 2 – Доц. ЗАГОРЧЕВ
Физика на лазерите (част II-ра). Физична характеристика на лазерното лъчение. Дължина на вълната, импулс, енергия и честота. Оптични феномени: отражение, абсорбция, разсейване. Хромофори (естествени и изкуствени).
24 октомври 2014г. (13:30ч.), I Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 3 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Видове лазери за дентално приложение. Нискоенергийни и високоенергийни лазери. Er:YAG, Nd:YAG, CO2, KTP, диодни лазери и др. Видове и характеристика.

Лекция 4 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Правила за безопасна експлоатация и техническа поддръжка на лазерните апарати. Калибрация на апаратите. Дозиметрия. Защита на очите, лигавицата и кожата.

31 октомври 2014г. (13:30ч.), I Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 5 – Д-р МИРОНОВ
Биологични ефекти на лазерната енергия. Клетъчни и молекулярни реакции. Затопляне, луминисценция, ензимни реакции, влияние върху възпалението и регенерацията. Лазерна аблация – същност и тъканни ефекти.

Лекция 6 – Д-р МИРОНОВ
Морфологични промени в твърдите и меки орални тъкани при лазерна аблация – СЕМ и хистологична характеристика. Термични ефекти при лазерно лечение – диапазон на биологична поносимост.

07 ноември 2014г. (13:30ч.), I Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 7 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Клинично приложение на лазерите в пародонтологията. Лазерен субгингивален кюретаж. Лазерно-асистирана пародонтална хирургия. Лазерно абразио (мукоабразио) на гингивата.

Лекция 8 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Нискоинтензитетна лазерна терапия (LLLT). Модулиране на възпалителния процес и регенерацията. Лазерна физиотерапия – индикации и клинични протоколи.

14 ноември 2014г. (13:30ч.), I Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 9 – Доц. ТОСУН
Клинично приложение на лазерите в оралната хирургия и имплантологията.

Doç. Dr. Tosun TosunД-р Тосун се дипломира през 1989г. във Факултета по Дентална Медицина към Университета в Истанбул. През 1997г. защитава докторска теза в областта на имплантологията и придобива научна степен PhD. През 2003г. е избран за редовен доцент към катедрата по имплантология към Факултета по Дентална Медицина в Истанбул. Притежава специалност по лазерна дентална медицина от Университета в Аахен, Германия (2010г.).

Доц. Тосун е национален представител на Турция в WFLD. От 2011г. до момента е гост лектор в Университета в Генуа, където преподава в специализантската програма по лазерна дентална медицина. Доц. Тосун е активен член на различни международни научни общества (ITI, LEI, POIESIS и др.), член на редакционните колегии на специализирани издания в областта на имплантологията и лазерните технологии, автор на многобройни публикации и лектор с международна известност. Владее свободно английски, италиански, френски и испански език.

Вижте официалната страница на доц. Тосун ТУК, както и профила му във Facebook

21 ноември 2014г. (13:30ч.), I Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 10 – Доц. ТОМОВ
Клинично приложение на лазерите в кариесологията. Лазерна диагностика (лазерен доплер и лазерна луминисценция). Лазерна терапия на кариеса: отстраняване на кариозни лезии и лазерна адхезивна препарация. Лазерно ецване. Адхезивен протокол при лазерно-асистирано лечение на кариес.

Лекция 11 – Доц. ТОМОВ
Клинично приложение на лазерите при лечение на некариесни увреждания на ТЗТ (erosio, usura cervicalis, abrasio). Лазерна препарация и лазерно ецване, адхезивен протокол. Лазерна терапия при зъбна хиперестезия. Клинични протоколи.

Лекция 12 – Доц. ТОМОВ
Лазерно-асистирано избелване на витални и ендодонтски лекувани зъби. Видове лазерни системи за избелване на витални зъби. Клиничен протокол.

Лекция 13 – Доц. ТОМОВ
Лазерно-асистирана ендодонтия. Обосновка. Видове лазери за ендодонтско приложение. Създаване на ендодонтски достъп, премахване на канално съдържимо и дезинфекция на кореновата канална система с лазер. Протоколи за лазерно-асистирана иригация.

28 ноември 2014г. (13:30ч.), I Аудитория на ФДМ (минало събитие)
Лекция 14 – Доц. БЕЛЧЕВА
Клинично приложение на лазерите в ортодонтията. Коригиране на абнормни френулумни прикрепвания, разкриване на ретинирани и полуретинирани зъби, лазерно ецване за фиксиране на брекети, корективна гингивална хирургия по време и след ортодонско лечение. Клинично приложение на лазерите в детската дентална медицина. Подготовка на зъбите за нанасяне на силанти. Лечение на кариеси на млечните зъби с лазер. Мекотъканна хирургия в детска възраст.

Лекция 15 – Доц. ТОМОВ
Клинично приложение на лазерите в протетичната дентална медицина.

Практически демонстрации и работата с пациенти ще се провеждат в Центъра по Лазерна Дентална Медицина (Кабинет 216) към ФДМ-Пловдив, по предварително изготвен график.
05 декември 2014г.
(минало събитие)
(13:30-15:00) II група
(15:30-17:00) V група
12 декември 2014г.
(минало събитие)
(13:30-15:00) I група
(15:30-17:00) IV група
19 декември 2014г.
(минало събитие)
(13:30-15:00) III група
(15:30-17:00) VI група
Сертификат "Факултативен курс 2014"
(001-12-2014) Александър Пейчев
(002-12-2014) Али Атип
(003-12-2014) Ангел Сапунджиев
(004-12-2014) Апостолос Кацикакис
(005-12-2014) Бахар Байрям
(006-12-2014) Вайде Абди
(007-12-2014) Ванина Андонова
(008-12-2014) Василена Стамова
(009-12-2014) Виктория Пиркова
(010-12-2014) Георги Кючуков
(011-12-2014) Даниел Бакиш
(012-12-2014) Дафинка Томова
(013-12-2014) Десислава Кабакова
(014-12-2014) Димитър Георгиев
(015-12-2014) Евгения Касабова
(016-12-2014) Елвира Тихомирова
(017-12-2014) Елиз Иванова
(018-12-2014) Жени Райчева
(019-12-2014) Женя Койнова
(020-12-2014) Изабелла Алогяни
(021-12-2014) Илияна Тодорова
(022-12-2014) Константин Трифонов
(023-12-2014) Лиляна Цанкова
(024-12-2014) Мариела Александрова
(025-12-2014) Михаил Танев
(026-12-2014) Надя Ал Талаб
(027-12-2014) Руси Аргиров
(028-12-2014) Сами Ал Юсеф
(029-12-2014) Симона Белилова
(030-12-2014) Слейман Ал Талаб
(031-12-2014) Стамена Щърбанова
(032-12-2014) Стефан Василев
(033-12-2014) Цветелина Пейчева
(034-12-2014) Юлия Мангасариду

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.