Научна дейност

Основни направления в научно-изследователската работа на отдела:

 • Внедряване на съвременни диагностични методи в оралната патология (стоматоскопия с LED светлина, Real Time PCR тест за прецизна диагноза на Candida spp. инфекции, лазерен доплер и др.)
 • Нехирургично лечение и профилактика на заболяванията на оралната лигавица
 • Приложение на лазерите в диагностиката и лечението на заболявания на оралната лигавица
 • Озонотерапия в денталната медицина
 • Изяви на системни заболявания в устната кухина
 • Синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изяви в устната кухина
Научни проекти
 • Вътрешно-университетски проект на тема „Приложение на нискоинтензивна лазерна терапия с диоден лазер (810nm) при пациенти с орален Lichen planus – имуно-биологични ефекти“.
  Ръководител: доц. Пламен Загорчев
  Главен изследовател: д-р Мария Мутафчиева
  Участници: гл.асист. Милена Драганова, д-р Свитлана Бачурска, д-р Николай Николов
Учебници и учебни помагала
Кръжоци
Публикации

Предстои обновяване!