Преподавателски състав на отдела по Орална Патология

Състав на Отдел по Орална Патология

Преподавателски състав на отдела по Орална Патология
(д-р М. Мутафчиева, доц. Г. Томов, д-р Н. Николов)

  • Доц. Георги ТОМОВ – Завеждащ Отдел Орална Патология към Катедра Пародонтология и ЗОЛ;