Д-р Мария Мутафчиева – Редовен асистент към Отдел по Орална Патология

Д-р Мария Мутафчиева

Д-р Мария Мутафчиева

Д-р Мария Мутафчиева завършва с пълно отличие средното си образование в ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив с интензивно изучаване на немски език. През 2011г. се дипломира във Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив, като медалист на випуска, придобивайки магистърска степен „лекар по дентална медицина“.

След 8 месечен стаж като общопрактикуващ дентален лекар и конкурс по специалността е назначена за редовен асистент към Катедра Пародонтология и ЗОЛ, Отдел по Орална патология на Факултета по Дентална Медицина – Пловдив. Преминала е сертифициран курс за работа с дентални лазери. Д-р М. Мутафчиева е главен изследовател във вътрешно-университетски проект на тема „Приложение на нискоинтензивна лазерна терапия с диоден лазер (810nm) при пациенти с орален Lichen planus – имуно-биологични ефекти“. Автор на две публикации. Упражнява частна практика в гр. Пловдив.