Примерен тест за изпитa по Орална Патология

Още тестове ще намерите ТУК.

Дискератозата на оралният епител се изразява в:
A) Патологична кератинизация на отделни епителни клетки в stratum spinosum
Б) Ускорена десквамация
В) Образуване на интраепителни мехури
Г) Намаляване на броя на клетките в епителните пластове

Средната стойност на рН на слюнката при здрав възрастен индивид е:
A) 6.7
Б) 7.2
В) 5.0
Г) 8.0

Виталното оцветяване на лигавицата с толуидиново синьо се прилага за диагностициране на:
A) Oрален сквамозен карцином
Б) Oрална актиномикоза
В) Пемфигус
Г) Алергичен хейлит

За хроничната хиперпластична форма на кандидоза е характерно:
A) Кандидозните хифи инвазират епитела
Б) Развива се паракератоза, акантоза и псевдоепителна хиперплазия
В) Налага се вземането на биопсия
Г) Всичко изброено

„Метамфетаминовата уста“ се характеризира с:
A) Повишено рН
Б) Множествен кариес
В) Хиперсаливация
Г) Варици по езика

Към задължителните орални прояви на скарлатина спадат:
A) Ангина
Б) Десквамативен катар на езика – „малинов език“
В) Ангуларен хейлит
Г) Отг. А и Б

При Carcinoma in situ:
A) Засегнат е епителът в цялата си дебелина
Б) Измененията преминават базалната мембрана
В) Няма клетъчен атипизъм
Г) Всичко изброено

За клиниката на оралния сквамозно-клетъчен карцином е характерно:
A) Относително безболезнена формация или ракова язва
Б) Незарастваща екстракционна рана
В) Внезапно разклащане и загуба на зъб
Г) Всичко изброено

Предилеционните зони за развитие на Leukoplakia са:
A) Латерални и вентрални повърхности на езика
Б) Под на устната кухина
В) Меко небце
Г) Отг. А и Б

За Linea аlba bucalis е вярно:
A) Представлява епителна хиперплазия и паракератоза по проекция на дъвкателната равнина на букалната лигавица
Б) Причинява се от вредни навици (бруксизъм, всмуквания)
В) Не се налага лечение, но се следи
Г) Всичко изброено

За болестта на Адисон са характерни следните измененията в оралната кухина:
A) Хиперпигментация на оралната мукоза
Б) Забавен пробив на зъбите
В) Макроглосия
Г) Повишен ръст на пародонталните заболявания

Хоризонталното положение по време на дентално лечение на пациентка, бременна в трети триместър може да причини:
A) Гадене и повръщане
Б) Увеличено слюноотделяне
В) Синдром на v. cava inferior
Г) Всичко изброено

За влакнеста левкоплакия е характерно:
A) Патогномоничен белег за СПИН
Б) Асоциира се с Epstein-Barr вируса
В) Бяла неравна плака по латералните повърхности на езика, която лесно се изтрива
Г) Отг. А и Б

Най-честите неоплазми свързани със СПИН са:
A) Малигнен меланом
Б) Плоскоклетъчен карцином
В) Сарком на Капоши
Г) Отг. А и Б

Причините за появата на Lingua villosa са:
A) Вегетарианска диета
Б) Тютюнопушене и лоша хигиена
В) Употреба на антибиотици
Г) Отг. Б и В

Cheilitis angularis macerata се среща при:
A) Болни от СПИН
Б) Обеззъбени възрастни пациенти с понижен прикус
В) Дефицит на витамин В12
Г) Отг. Б и В

За терминалния стадии на ХБН е характерно:
A) Уремичен стоматит
Б) Зъбна абразия
В) Ренална остеодистрифия
Г) Отг. А и В

Най-честата орална находка при bulimia nervosa е:
A) Зъбна ерозия
Б) Glossitis rhombica mediana
В) Ангуларен хейлит
Г) Хиперпигментация на лигавиците

Синдромът на Melkerson – Rosenthal включва:
A) Lingua plicata, cheilitis granulomatosa, едностранна фациална парализа
Б) Lingua scrotalis, cheilitis granulomatosa, едностранна фациална парализа
В) Lingua plicata, cheilitis actinica , едностранна фациална парализа
Г) Lingua plicata, cheilitis granulomatosa, невралгия на N. trigeminus

Оралните изяви при синдрома на Down включват:
A) Макроглосия
Б) Lingua scrotalis
В) Висока честота на пародонталните заболявания
Г) Всичко изброено