Теоретико-практичен курс „Applications of Er:YAG laser LiteTouch in dentistry“

От 14 до 15 май 2015г. в Центъра по Лазерна Дентална Медицина доц. Георги Томов, доц. Ани Белчева и д-р Александър Гонтар проведоха теоретико-практичен курс на тема „Applications of Er:YAG laser LiteTouch in dentistry“.

Участниците бяха от различни националности, а официалния език беше английски.

  • Natia Zautashvili (Georgia);
  • Karolina Kraujelyte (Lithuania);
  • Kleofili Ziani (Greece);
  • Stavroula Tsioka (Greece);
  • Cristina Avramoff (Spain);