Лекция 7. Дермато-стоматити. Булозни дерматози и колагенози

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

 • Дермато – стоматити. Класификация
 • Дермато – стоматити. Етиология и патогенеза
 • Булозни дерматози (пемфигоид, пемфигус вулгарис, епидермолозис булоза), колагенози (лупус еритематодес, склеродермия). Лихен планус.
 • Диагностични и лечебни стратегии.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

 • Кои са булозните и папулозни дерматози с орални изяви?
 • Какво представлява булата – клинично и хистопатологично?
 • Каква е клиничната манифестация на пемфигус в устната кухина?
 • Каква е клиничната манифестация на пемфигоид в устната кухина?
 • Каква е клиничната манифестация на lichen planus в устната кухина? Кои форми на lichen са основно представени?
 • Какво представляват симптомите на Николски и пробата на Цанк?
 • Епидемиология и патогенеза на пемфигус и пемфигоид.
 • Какво показва директната и индиректна имунофлуоресценция при пемфигус и пемфигоид?
 • Какво е лечението при пемфигус и пемфигоид?
 • Каква е клиничната картина при алергични реакции в устната кухина?
 • Локално и общо лечение на gingivitis desquamativa при алергични реакции?