Визитка на отдела по Орална Патология към катедра Пародонтология и ЗОЛ

Основаване на отдела

Отдел по Орална Патология към ФДМ-Пловдив

През 2007г. дисциплината „Оралната патология“ е включена в учебния план на специалността „Дентална медицина“ съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на образователно-квалификационна степен „лекар по дентална медицина – магистър“. Преподаването по „Оралната патология“ във ФДМ-Пловдив започва през 2011г.

Ръководство и преподаватели

доц. д-р Георги Томов, дм

доц. д-р Георги Томов
ръководител на отдела

Д-р Мария Мутафчиева

д-р Мария Мутафчиева
асистент

д-р Николай Николов

д-р Николай Николов
асистент

През учебната 2011-2012г. дисциплината Орална патология във ФДМ-Пловдив се преподава от проф. А. Киселова-Янева от ФДМ-София, като гост-лектор. Клиничните упражнения се водят от асистенти на катедрата по Пародонтология и ЗОЛ. В настоящия си вид отделът по „Оралната патология“ съществува от 23 януари 2012г., когато след конкурс за ръководител на отдела е назначен доц. Г. Томов. През 2013г. са назначени и първите редовни асистента по орална патология – д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов. Нещатни клинични консултанти към отдела са проф. П. Кавлаков и д-р В. Заранкова.

Учебна работа и новости в преподаването

Лекциите по „Оралната патология“ се изнасят от доц. Г. Томов. Дисциплината се преподава през VІ-ти семестър и е с обем 30 учебни часа (15 часа лекции и 15 часа упражнения). Теоретичното и практическо обучение на студентите завършва със семестриален изпит. Освен преподаването по утвърдения учебен план, отделът традиционно организира кръжок по орална патология, а от 2012г. въз основа на решение на Академичния съвет на Медицински Университет Пловдив (Протокол №3/05.04.2012 PDF) ежегодно се провежда „Факултативен лекционен и практичен курс по лазерна дентална медицина за студенти“ (15 часа лекции и 5 часа упражнения), в който е ангажиран целия състав на отдела. Тук трябва да се отбележи, че ФДМ-Пловдив е първият в България факултет, който провежда факултативно обучение по лазерна дентална медицина за студенти. Програмата, по която се обучават студентите е адаптирана по програмата на Университета „Hadassah“ в Йерусалим, с който ФДМ има договор за сътрудничество. Отделът по Орална патология е единствения във ФДМ-Пловдив, който поддържа собствен сайт (настоящия www.oralpathology.info), от където студентите могат да изтеглят в електронен формат лекции и други материали за самоподготовка (примерен тест, допълнителна литература), конспект за изпита, както и да получават актуална информация (след регистрация за информационен бюлетин) за организираните от отдела кръжоци, обучения, курсове и др.

От 2012г. до момента отделът по Орална патология е организирал и провел 16 тематични курса по СДО със зъболекари от цялата страна.

В отдела освен обучение на студенти и курсове по СДО се извършва диагностична и лечебна дейност в областта на оралната патология. Колективът на отдела работи в тясно сътрудничество с останалите катедри на Медицински Университет Пловдив (клиниките по микробиология, патоанатомия, дерматология, вътрешни и детски болести и др.), като оказва висококвалифицирана лечебна и консултативна помощ на болни от цяла Югоизточна България.

Основни направления в научно-изследователската работа на отдела

  • Внедряване на съвременни диагностични методи в оралната патология (стоматоскопия с LED светлина, Real Time PCR тест за прецизна диагноза на Candida spp. инфекции, лазерен доплер и др.);
  • Нехирургично лечение и профилактика на заболяванията на оралната лигавица;
  • Приложение на лазерите в диагностиката и лечението на заболявания на оралната лигавица;
  • Озонотерапия в денталната медицина;
  • Изяви на системни заболявания в устната кухина;
  • Синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изяви в устната кухина;

През периода 2010-2015г. преподаватели от отдела по Орална Патология работят по различни национални и международни научни проекти: „Орално здраве при наркозависими пациенти“ (доц. Г. Томов и д-р Н. Николов), „Приложението на Er:YAG лазерите в денталната медицина“ (доц. Г. Томов), „Приложение на нискоинтензивна лазерна терапия с диоден лазер (810nm) при пациенти с орален Lichen planus – имуно-биологични ефекти“ (д-р М. Мутафчиева). Специално място в научната работа на отдела заемат проучванията върху рядко диагностицирани заболявания с изява в устната кухина. На отдела по орална патология принадлежи първият описан в България (и осми в света) случай на невус на Ота с орална манифестация. Колективът на отдела членува в международната асоциация по орална патология (IAOP), като участва активно във всички нейни научни прояви.

Освен с преподаването по орална патология, колективът на отдела е пряко свързан със създаването и развитието на лазерния център към ФДМ. Началото е поставено със закупуването на първия Er:YAG лазер през 2009г. През 2010г. в Университета „Hadassah“ в Йерусалим са обучени и сертифицирани първите ни преподаватели – доц. Г. Томов и д-р Б. Янева от катедра Пародонтология и ЗОЛ. През 2012г. ФДМ-Пловдив придобива статут на сертифициран център за обучение по лазерна дентална медицина по силата на асоциираното членство в Global Training Academy заедно с университетите в Ница, Йерусалим, Виена, Женева, Тайпе, Пиза и Барселона. През следващите години (2013-2014г. ) се обособява и дооборудва център по лазерна дентална медицина с нови шест лазерни апарати, покривайки пълната гама от дължини на вълните и клинични приложения.

Център по лазерна дентална медицина

В лазерния център се работи по три научни проекта (два национални и един международен) и пет докторантури. През 2010г. (Кьолн) и през 2012г. (Генуа) доц. Г. Томов в съавторство с доц. А. Белчева от катедра „Детска дентална медицина“ печели две престижни международни награди за постижения в лазерната дентална медицина. През периода 2010-2015г. доц. Г. Томов е бил многократно гост-преподавател по тази дисциплина в Япония, Китай, Израел и Испания.

Отделът по Орална патология е активен член на Световната Федерация по Лазерна Дентална Медицина (WFLD) и съвместно с Българското дентално лазерно общество ежегодно организира международна Дентална лазерна Академия във ФДМ. Признание за екипа на Факултета е решението на Европейската дивизия на WFLD да проведе своя конгрес през 2017г. в МУ – Пловдив (вижте още).