Учебна програма III курс, 2015

ПЪРВА СЕДМИЦАВТОРА СЕДМИЦА
ПОНЕДЕЛНИК
07:30 – 09:00 Упражнение 1 гр. (д-р М. Мутафчиева)
09:30 – 11:00 Упражнение 18 гр. (д-р М. Мутафчиева)
11:30 – 13:00 Упражнение 15 гр. (д-р М. Мутафчиева)
14:00 – 14:45 ЛЕКЦИЯ англ. ез.
Лектор доц. Г. Томов
Асистенти д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов
15:00 – 15:45 ЛЕКЦИЯ бълг. ез.
Лектор доц. Г. Томов
Асистенти д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов
ВТОРНИК
11:30 – 13:00 Упражнение 6 гр. (доц. Г. Томов)
14:00 – 15:30 Упражнение англ. ез. 19 гр. (доц. Г. Томов)
д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов
16:00 – 17:30 Упражнение 13 гр. (д-р М. Мутафчиева)
16:00 – 17:30 Упражнение 16 гр. (д-р Н. Николов)
СРЯДА
11:30 – 13:00 Упражнение 8 гр. (д-р Н. Николов)
14:00 – 15:30 Упражнение 4 гр. (д-р Н. Николов)
ЧЕТВЪРТЪК
07:30 – 09:00 Упражнение 7 гр. (д-р Н. Николов)
13:30 – 15:00 Упражнение англ. ез. 21 гр. (доц. Г. Томов)
д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов
ПОНЕДЕЛНИК
07:30 – 09:00 Упражнение 3 гр. (д-р Н. Николов)
09:30 – 11:00 Упражнение 12 гр. (д-р М. Мутафчиева)
11:30 – 13:00 Упражнение 14 гр. (д-р М. Мутафчиева)
14:00 – 14:45 ЛЕКЦИЯ англ. ез.
Лектор доц. Г. Томов
Асистенти д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов
15:00 – 15:45 ЛЕКЦИЯ бълг. ез.
Лектор доц. Г. Томов
Асистенти д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов
ВТОРНИК
11:30 – 13:00 Упражнение 9 гр. (доц. Г. Томов)
14:00 – 15:30 Упражнение англ. ез. 20 гр. (доц. Г. Томов)
д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов
16:00 – 17:30 Упражнение 10 гр. (д-р М. Мутафчиева)
16:00 – 17:30 Упражнение 17 гр. (д-р Н. Николов)
СРЯДА
11:30 – 13:00 Упражнение 5 гр. (д-р Н. Николов)
14:00 – 15:30 Упражнение 11 гр. (д-р М. Мутафчиева)
ЧЕТВЪРТЪК
07:30 – 09:00 Упражнение 2 гр. (д-р Н. Николов)
13:30 – 15:00 Упражнение англ. ез. 22 гр. (доц. Г. Томов)
д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов

Изтегли програмата в PDF