Работен график на Лазерен Център

ПОНЕДЕЛНИК
09:00 – 13:00 доц. Г. Томов
14:00 – 16:00 доц. А. Белчева
ВТОРНИК
10:00 – 13:00 д-р В. Стефанова
14:00 – 17:00 д-р Ив. Начков
СРЯДА
09:00 – 11:30 д-р Н. Николов
13:30 – 14:30 д-р В. Стефанова
15:00 – 16:00 доц. Г. Томов
ЧЕТВЪРТЪК
09:00 – 11:00 доц. А. Белчева
11:00 – 13:00 д-р М. Мутафчиева
14:00 – 17:00 д-р Н. Николов
ПЕТЪК
09:00 – 12:00 доц. Е. Фиркова
13:00 – 15:00 д-р М. Мутафчиева
15:00 – 17:00 Кръжок по Орална Патология (ръководитвл доц. Г. Томов)