Д-р Николай Николов – Редовен асистент към Отдел по Орална Патология

д-р Николай Николов

д-р Николай Николов

Д-р Николай Николов завършва средното си образование в Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина „Иван П. Павлов“ гр. Стара Загора. През 2011г. се дипломира във Факултета по Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив, придобивайки магистърска степен „лекар по дентална медицина“.

По време на следването си участва в университетски проект „Орално здраве при наркотично зависими пациенти“. След конкурс по специалността е назначен за редовен асистент към Катедра Пародонтология и ЗОЛ, Отдел по Орална патология на Факултета по Дентална Медицина – Пловдив. Автор на една публикация. Преминал е сертифициран курс за работа с дентални лазери. Упражнява частна практика в гр. Пловдив.