Диагностични процедури

Обстоен клиничен преглед на устната кухина
Предстои обновяване!
Количествено и качествено изследване на слюнка
Предстои обновяване!
Стоматоскопия с VELscope

От 2013г. отделът по Орална Патология към ФДМ-Пловдив разполага с иновативната система VELscope (LED Dental Inc, Канада) за скрининг на лигавични лезии. Системата представлява портативен източник на LED светлина в синия спектър (400-460nm), която насочена в устната кухина предизвиква биофлуоресценция на меките тъкани.

Схема на биофлуоресценция на тъканите

Схема, която показва принципа на диагностиката с VELscope, базирана на биофлуоресценцията на лигавицата в устната кухина (източник: www.velscope.com)

Зоните на редуцирана флуоресценция (тъмни зони) се считат съмнителни за епидермална дисплазия или дори плоскоклетъчен карцином (положителна находка), докато нормалната здрава лигавица изглежда ярко зелена. Системата дава възможност за извършване бързо и в реално време на in vivo директно наблюдение на тъканната автофлуоресценция, както и възможност за фотодокументиране на находките.

В отдела по Орална Патология апаратът се използва за скрининг на окултни лезии на меките тъкани в устната кухина, преди още те да бъдат забележими при клиничен преглед и преди да са довели до оплаквания от страна на пациента. Изследването е безболезнено и дава възможност за ранна диагностика на разнообразна лигавична патология, като премалигнени и малигнени лезии в устната кухина, лезии от вирусен, гъбичен и бактериален произход, възпаления с различна етиология (Lichen Planus, лихеноидни реакции, медикаментозно индуцирани лезии) и други.

Нативно оцветяване с толуидиново синьо
Предстои обновяване!
Проба за ексфолиативна цитодиагностика
Предстои обновяване!
Биопсия (орална лигавица и малки слюнчени жлези)
Предстои обновяване!
Проба за стандартно микробиологично изследване за Candida spp.
Предстои обновяване!
Real Time PCR тест за Candida spp. инфекция (CAT TEST)
При лечението на орална кандидоза, установяването на точния причинител на заболяването е изключително важно. PCR-базираните методи позволяват ДНК идентификация на най-честите видове (C. albicans, С. glabrata, С.krusei, С. tropicalis, С. parapsiiosis (metapsilosis) orthopsilosis), причиняващи системна кандидоза. Тестът CAT е качествен и количествен анализ, с висока чувствителност и отлична специфичност, за доказване на причинители. Навременното установяване точния вид чрез доказване на специфичната му ДНК, позволява да се започне навременна специфично лечение, което да предотврати развитието на системна инфекция.