Лекция 10. Орални симптоми при болести на кръвотворната и кръвоносна системи. Орални симптоми при болести на ендокринните жлези. Бременност и орално здраве

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

 • Орални симптоми при болести на кръвотворната и кръвоносна системи. Орални симптоми при болести на ендокринните жлези. Бременност и орално здраве.
 • Орални симптоми при болести на кръвотворната и кръвоносна системи. Смущения в левкопоезата и еритропоезата. Тромбоцитопатии, коагулопатии, капиляропатии. Поведение на денталния лекар.
 • Орални симптоми при болести на ендокринните жлези. Диабет.
 • Бременност и орално здраве (Виж помощен материал).

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

 • Каква е етиологията, клиничната картина и планът на лечение на оралните изяви при пациенти с остри и хронични левкози?
 • Каква е етиологията, клиничната картина и планът на лечение на оралните изяви при пациенти с циклична неутропения и агранулоцитоза?
 • Каква е етиологията, клиничната картина и планът на лечение на оралните изяви при пациенти с желязодефицитна и В12 недоимъчна анемия?
 • Каква е етиологията, патогенезата и спецификата на оралните изяви при пациенти с диабет?
 • Каква е клиничната картина на оралните изяви и лечението при пациенти с болест на Адисон?
 • Каква е клиничната картина и план на лечение на Gingivitis gravidarum?
 • Какво представлява Epulis gravidarum – клиника, лечение?
 • Дентално лечение по време на бременност – основни правила и противопоказания.