Лекция 12. Имунодефицитни състояния и орални изяви. HIV и СПИН. Орална патология при онкоболни

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

 • HIV и СПИН. Епидемиология, стадиране и орални изяви. Лечебни стратегии.
 • Трансплантирани пациенти. Планиране на дентално лечение.
 • Орална патология при онкоболни. Ефекти на химио- и лъчетерапията. Превантивни и лечебни стратегии. (Виж помощен материал)

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

 • Кои са основните орални изяви съпътстващи СПИН?
 • Каква е клиничната картина при линеарна гингивална еритема (HIV – свързан гингивит)?
 • Какво е лечението на линеарната гингивална еритема?
 • Каква е клиничната картина и лечебния план при HIV – асоцииран некротизиращ улцеративен гингивит?
 • Каква е клиничната картина при некротизиращ улцеративен пародонтит (HIV – асоцииран пародонтит)?
 • Какво е лечението при некротизиращ улцеративен гингивит? Кои са най-често асоциираните със СПИН неоплазми в устната кухина?
 • Каква е етиологията , патогенезата и спецификата на пациенти с ревматоиден артрит и системна кортикостероидна терапия?
 • Клинични орални симптоми при системна медикация с имуносупресори.
 • Лечение и прогноза на хиперпластичния гингивит при системна медикация с имуносупресори.