Лекция 4 и 5. Патологични изменения в устната кухина при бактериални, гъбични инфекции и вирусни инфекциозни болести

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

Патологични изменения в устната кухина при бактериални и гъбични инфекции

 • Патологични изменения в устната кухина при бактериални инфекции.
 • Клиника, диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.
 • Патологични изменения в устната кухина при гъбични инфекции (Орална Кандидоза PDF).
 • Клиника, диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.

Патологични промени в устната кухина при вирусни инфекциозни болести.

 • Етиология, патогенеза и симптоматика на патологичните промени в устната кухина при инфекциозни болести.
 • Вирусни инфекциозни заболявания с измененията в устната кухина. Клиника, диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.
 • Вирусни хепатити – значение за денталната практика.
 • Стратегии за избягване на кръстосани инфекции при дентално лечение.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

Патологични изменения в устната кухина при бактериални и гъбични инфекции

 • Какви са етиологичните фактори за развитие на орална кандидоза?
 • Кои са предиспониращите фактори (локални и системни) за орална кандидоза?
 • Какво е патогенното действие на Candida albicans?
 • Какви хистопатологични промени се развиват при орална кандидоза (остри и хронични форми)?
 • Опишете острите и хронични форми на оралната кандидоза.
 • Кои са характерните клинични симптоми при оралната кандидоза?
 • Направете диференциална диагноза на оралната кандидоза.
 • План на лечение на оралната кандидоза.
 • Какво антимикотично лечение се прилага – рецептури?
 • Какво допълнително лечение се осъществява при оралната кандидоза?

Патологични промени в устната кухина при вирусни инфекциозни болести.

 • Какви са патогенезата и хистопатологичните промени в засегнатите тъкани на устната кухина при вирусни инфекциозни болести?
 • Кои са клиничните симптоми при болестта „ръка-крак-уста“?
 • Клинична характеристика на оралните изяви при Herpes zoster.
 • Диференциална диагноза на Herpes labialis simplex.
 • Каква е прогнозата на оралните лезии причинени от HPV?
 • Каква е симптоматичната терапия на оралните изяви при вирусни инфекциозни болести?