Лекция 6. Улцеративни заболявания на оралната лигавица

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

Улцеративни заболявания на оралната лигавица

  • Улцеративни заболявания на оралната лигавица – определение, хистологична характеристика и класификация
  • Улцеративни заболявания на оралната лигавица – етиология и патогенеза.
  • Диагностика, диференциална диагноза и насоки за лечение.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

Улцеративни заболявания на оралната лигавица

  • Каква е етиологията на улцеративните заболявания на оралната лигавица?
  • Какви са хистопатологичните промени в засегнатите тъкани?
  • Кои са клиничните симптоми при ulcus decubitalis?
  • Клинична характеристика на ulcus durum.
  • Диференциална диагноза на ракова язва на устната лигавица.
  • Какво е поведението при налична улцерация на устната лигавица?
  • Какво е лечението на РАС?